ΦΥΤΩΡΙΑ FLORID

Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του κατάλληλου αρδευτικού συστήματος

Εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων

Η ομάδα του FLORID σχεδιάζει και υλοποιεί αρδευτικά συστήματα που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο πότισμα με αποτέλεσμα την καλή ανάπτυξη του κήπου και τη μέγιστη δυνατή οικονομία νερού.